กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการเยลลี่บรรจุน้ำผลไม้ปั่น
ประเภท งานวิจัย/โครงการงานวิจัย
ผลงานปี 2017
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการเยลลี่บรรจุน้ำผลไม้ปั่น
ผลงาน ภายในประเทศ
แหล่งทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)