กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเภท งานวิจัย/โครงการงานวิจัย
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลงาน ภายในประเทศ
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่ง