กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]




Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007
ประเภท ประชุมวิชาการ
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007
ผลงาน ต่างประเทศ
สถานที่นำเสนอ The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย