กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
Effects of germination time and drying temperature on drying characteristics and quality of germinated paddy
ประเภท ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อวารสาร Food and Bioproducts Processing. Volume 94, Pages 707-716.
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง Effects of germination time and drying temperature on drying characteristics and quality of germinated paddy
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Effects of germination time and drying temperature on drying characteristics and quality of germinated paddy
ผลงาน ต่างประเทศ
รายละเอียด โครงการวิจัย : การอบแห้งขั้นสูงสำหรับวัสดุชีวภาพ ของ มจธ ทุน สวทช
หน้า 707-716
คำสำคัญ-อังกฤษ Germinated paddy; Drying characteristics; Fluidized bed; Texture; Moisture diffusivity; Modeling
บทคัดย่อ-อังกฤษ Germination time and drying temperature are very important parameters affecting the quality of the germinated paddy (GP) since the microstructure of starch granules is modified during germination. The experimental results showed that the germination time increasing from 60 to 68 h provided more loosely-packed starch granules, lower hardness of cooked GP, higher γ-aminobutyric acid content (GABA) and larger number of fissured GP after drying. However, the modified microstructure did not cause a difference between drying curves at each germination time. Prediction results of the moisture content from the two-layer model were in good agreement with the experimental results and also showed that the effective moisture diffusion coefficient values of husk were significantly lower than those of germinated brown rice. Drying at a higher drying temperature could reduce the number of fissured GP more significantly. The hardness of cooked GP samples and their GABA contents obtained from drying temperatures changed insignificantly from that of the shade-dried GP. The sensory analysis results revealed that the texture of GP was better than that of the rice without germination and the longer germination time provided the adverse effect on the fermentation odour and texture.
ไฟล์ ดูเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
1. Abstract.pdf