กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
Quality Attributes of Germinated High-Amylose and Waxy Rice in Superheated Steam and Hot Air Drying
ประเภท ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อวารสาร DRYING TECHNOLOGY Volume: 33 Issue: 7 Pages: 876-885
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง Quality Attributes of Germinated High-Amylose and Waxy Rice in Superheated Steam and Hot Air Drying
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Quality Attributes of Germinated High-Amylose and Waxy Rice in Superheated Steam and Hot Air Drying
ผลงาน ต่างประเทศ
รายละเอียด โครงการวิจัย:การอบแห้งขั้นสูงสำหรับวัสดุชีวภาพของ มจธ ทุน สวทช
หน้า 876-885
คำสำคัญ-อังกฤษ Drying medium, Fluidized bed, Gamma-aminobutyric acid, Germination,
บทคัดย่อ-อังกฤษ In this work, the effects of amylose content, drying medium, and drying temperature on the fissure, texture, and glycemic index of germinated paddy (GP) were investigated. The amylose content, drying temperature, and drying medium affected the degree of starch gelatinization and percentage of fissure kernels significantly. Hot air drying at 130 and 150°C insignificantly influenced the hardness of Phitsanulok 2 GP with high amylose content after cooking compared to that of shade-dried GP, and the drying temperatures significantly affected the hardness and stickiness of RD6 GP without amylose content. Superheated steam drying caused a significant change in textural properties for both paddy varieties because of complete starch gelatinization. The high-amylose paddy had higher gamma-aminobutyric acid and lower glycemic index than nonamylose paddy. Drying temperature and drying media did not change the gamma-aminobutyric acid and glycemic index of both GP varieties in comparison to their shade-dried samples.
เอกสารแนบ
1. Abstract.pdf