กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
Monitoring the bioactive compounds in culinary transformation of soymilk: An in situ quantitative NMR study
ประเภท ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อวารสาร The International Centre for Molecular Gastronomy ปีที่ 1 (2015)
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง Monitoring the bioactive compounds in culinary transformation of soymilk: An in situ quantitative NMR study
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Monitoring the bioactive compounds in culinary transformation of soymilk: An in situ quantitative NMR study
ผลงาน ต่างประเทศ
คำสำคัญ-อังกฤษ Molecular gastronomy, Soymilk, Sucrose, Amino, In situ quantitative 1H NMR
บทคัดย่อ-อังกฤษ Many products made from soybean are consumed in Asia. Soymilk, tofu and yuba are obtained by individuals at home. Changes of bioactive compounds during culinary process were rarely reported. In this study, the analytical method called “in situ quantitative nuclear magnetic resonance spectroscopy” ( is q 1 H NMR) was applied to the quantitative determination of the variation in taste and functional molecules that are sucrose, lysine, arginine and valine during various culinary transformations of soymilk, involving fresh, thermal process, vacuum evaporation, tofu and yuba. Results suggest that thermal process at 100 ̊C increased the amount of free sucrose but significantly decreased the amount of lysine. Sweetness of soymilk could be simply enhanced. Evaporation of soymilk caused a higher reduction of lysine than thermal processing at 100 °C, indicating that complexation and Maillard reactions of lysine could be enhanced. The arginine content also decreased, albeit in less quantities. The changes of molecular conformation could also be monitored. In particular, resonances associated with the side-chain of valine were observed when most proteins were unfolded at high temperature. In mild acidic condition using glucono-delta- lactone as a coagulant, the amount of lysine was maintained higher than thermal process and evaporation while sucrose content was reduced. Tofu containing of lysine and sucrose could have a sweetness taste. However, there was no free sucrose in yuba. Understanding the change of taste molecules in soymilk during culinary transformation could lead to a better formulate soymilk products, thus this would be benefit to culinary application at home and industrial.
เอกสารแนบ
1. Abstract.pdf