กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลการค้นหา (จำนวน รายการ) จาก คำค้น
ลำดับ รายการ ปี ผู้วิจัย
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก 2017 หทัยชนก กันตรง
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
สุวีณา จันทพิรักษ์
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวจากลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 2017 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
พิศมัย ศรีชาเยช
ประมวล ทรายทอง
สุภัคชนม์ คล่องดี
3 ผลของกระบวนการความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระในงาขี้ม้อนพันธุ์ไทย 2017 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
พิศมัย ศรีชาเยช
สุภัคชนม์ คล่องดี
ศิริพร ตันจอ
สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
4 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 2017 สุภัคชนม์ คล่องดี
สุวีณา จันทพิรักษ์
หทัยชนก กันตรง
ศิริพร ตันจอ
5 การพัฒนาเนื้อเทียม ด้วยเครื่องวิลเลจเทคเจอไรเซอร์และอาหารว่างจากกากถั่วเหลือง และกากโปรตีนถั่วเขียว 2017 ช่อลัดดา เที่ยงพุก
อุษาพร ภูคัสมาส
กฤษณะ เต็มตระกูล
อภิญญา จุฑางกูร
6 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง:ผลิตภัณฑ์สแนคจากข้าวชนิดแท่ง (กลุ่มที่ 21) 2017 วราภรณ์ ประเสริฐ
สุวีณา จันทพิรักษ์
สุภัคชนม์ คล่องดี
วรพล เพ็งพินิจ
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
7 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตสูตรน้ำสลัดเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 2017 สุภัคชนม์ คล่องดี
สุวีณา จันทพิรักษ์
วราภรณ์ ประเสริฐ
8 การพัฒนาเครื่องดื่มรังนกกี่งสำเร็จรูปกลิ่นใบเตย 2017 ช่อลัดดา เที่ยงพุก
9 การพัฒนากระบวนการผลิตแยมผลไม้น้ำตาลต่ำเพื่อยืดอายุการเก็บ 2017 พิศมัย ศรีชาเยช
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมมะขามผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้ 2017 พิศมัย ศรีชาเยช
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
11 การพัฒนากระบวนการผลิตประเมินอายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้า (แจ่วบอง) 2017 สุภัคชนม์ คล่องดี
สุวีณา จันทพิรักษ์
วราภรณ์ ประเสริฐ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลปรุงรสจากไข่เค็มและสมุนไพรและกระบวนการผลิตระดับอุตสากรรม 2017 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
13 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยถ้วยรูปแบบใหม่ 2017 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสแนคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน 2017 จุฬาลักษณ์ จารุนุช
วราภรณ์ ประเสริฐ
วรพล เพ็งพินิจ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเช้าซีเรียลพร้อมบริโภคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน 2017 จุฬาลักษณ์ จารุนุช
วราภรณ์ ประเสริฐ
วรพล เพ็งพินิจ