กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลการค้นหา (จำนวน รายการ) จาก คำค้น
ลำดับ รายการ ปี ผู้วิจัย
1 Isolation and identification of antioxidant peptides from enzymatically hydrolyzed rice bran protein. 2016 ลัดดา วัฒนศิริธรรม
2 Rheological characterization of pre-emulsified oil and fish sausage batter as affect by soy protein isolate and sodium caseinate. 2016 อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
3 Novel process for producing 6-deoxy monosaccharides from l-fucose by coupling and sequential enzymatic method 2016 สิรินันท์ ชมภูแสง
Akihide Yoshihara
Keiko Uechi
Yasuhiko Asada
Kenji Morimoto
4 Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsions 2016 ศันสนีย์ อุดมระติ
Nauman Klalid
Shoichi Gohtani
Marcos A. Neves
Mitsutoshi Nakajima
Kunihiko Uemura
Isao Kobayashi
5 Development the formula of art sugar for utility design 2016 วินัศ ภูมินาถ
6 cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus) 2016 ปุญมณี กาญจนวรกุล
อรไท สวัสดิชัยกุล
สุภาวดี พุ่มพวง
7 Single base substitution causing fragrance phenotype and development of type specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifer a Linn.) 2016 Ananya Vongvanrunguang
ทิพวัลย์ บุญแก้ว
จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา
อรไท สวัสดิชัยกุล
ครศร ศรีกุลนาถ
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
8 ผลของการเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 2016 ศิริพร ตันจอ
วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
9 Formulation and characterization of esterified xylo-oligosaccharides-stabilized oil-in-water emulsions using microchannel emulsification 2016 ศันสนีย์ อุดมระติ
Nauman Khalid
Shoichi Gohtani
Isao Kobayashi
Mitsutoshi Nakajima
Kunihiko Uemura
10 Characterization of virgin coconut oil (VCO) recovered by different techniques and fruit maturities 2016 รัตนพร ประพันธ์
นพรัตน์ ชี้ทางดี
ศันสนีย์ อุดมระติ
11 Effect of sucrose on phase behavior of aqueous phase/polyoxyethylene sorbitan fatty acid ester (Tween xx)/vegetable oil systems and food nano-emulsification using low-energy methods 2016 วราภรณ์ ประเสริฐ
Shoichi Gohtani
12 Effect of temperature on low-energy nano-emulsification and phase behavior in water/polyoxyethylene sorbitan fatty acid ester (Tweens®)/vegetable oil systems 2016 วราภรณ์ ประเสริฐ
Shoichi Gohtani
13 Performance Evaluation of Top-Spray Fluidized Bed Coating for Healthy Coated Rice Production  2016 อาคม ประหลามานิด
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
พัชรี ตั้งตระกูล
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
14 Simulation of oleuropein structural conformation in vacuum, water and triolein–water systems using molecular dynamics 2016 Safa Souilem
วิชชา ตรีสุวรรณ
Isao Kobayashi
Nauman Khalid
Zouhaier Bouallagui
Marcos A. Neves
Kunihiko Uemura
Hiroko Isoda
Sami Sayadi
Mitsutoshi Nakajima
15 Mutagenic activity of nua powder extracts by ames test 2015 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
ชมดาว สิกขะมณฑล
นิรมล เรืองฤทธิ์