กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลการค้นหา (จำนวน รายการ) จาก คำค้น
ลำดับ รายการ ปี ผู้วิจัย
1 ผลของตัวแปรการสกัดสารฟลาวานอลจากส่วนเหลือทิ้งของการผลิตไวน์โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยการสกัด 2016 กรุณา วงษ์กระจ่าง
ลัดดา วัฒนศิริธรรม
2 Oligosaccharide fatty acid esters for stabilization of oil-in-water emulsions 2016 ศันสนีย์ อุดมระติ
Isao Kobayashi
Gohtani Shoichi
Mitsutoshi Nakajima
Marcos A. Neves
Kunihiko Uemura
Nauman Khalid
3 Development of Healthy Food Products for Thai Elderly with Metabolic Syndrome 2015 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ศิริพร ตันจอ
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
วาสนา นาราศรี
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
4 Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals 2015 อรไท สวัสดิชัยกุล
5 Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007 2015 พัทธินันท์ วาริชนันท์
ดาลัด ศิริวัน
กนกวรรณ ยอดอินทร์
กัญญรัตน์ กัญญาคำ
เขมพัษ ตรีสุวรรณ
นราพร พรหมไกรวร
อรไท สวัสดิชัยกุล
ศิริพร ตันจอ
ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
วนิดา ปานอุทัย
วิชชา ตรีสุวรรณ
6 ผลกระทบของกระบวนการอบแห้งผักพื้นบ้านไทยต่อคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 2015 อรไท สวัสดิชัยกุล
ศรัญญา เรืองสว่าง
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
7 Phytic Acid Contents of Germplasm Collections of Japanese Soybeans (Glycine max (L.) Merr.) 2015 วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล
Fumika Sato
Ippei Tayama
วารุณี วารัญญานนท์
Chigen TSUKAMOTO
8 Increasing the proportion of Thai herbs in low sodium recipes enhance saltiness, overall balance flavor and consumer acceptability 2015 ชุษณา เมฆโหรา
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
วาสนา นาราศรี
9 ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากสภาวะเบาหวาน 2015 ชุษณา เมฆโหรา
ศิริพร ตันจอ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
10 ผลของความร้อนต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในใบมะกรูด 2015 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
เพลินใจ ตังคณะกุล
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
11 การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ของธาตุแคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำและธัญพืช 2015 ศิริพร ตันจอ
ชมดาว สิกขะมณฑล
นุษรา สินบัวทอง
ครรชิต จุดประสงค์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
12 Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in retail package 2014 อภิญญา จุฑางกูร
จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
ชมดาว สิกขะมณฑล
13 Development and reformulation of sodium-reduced foods in promoting good health for Thais 2014 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เย็นใจ ฐิตะฐาน
สมจิต อ่อนเหม
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
วาสนา นาราศรี
ศิริพร ตันจอ
ชุษณา เมฆโหรา
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
14 Physicochemical properties and emulsifying properties of xylo-oligosaccharide fatty acid esters 2014 ศันสนีย์ อุดมระติ
Shoichi Gohtani
15 Centrifugal accelerated oil separation in maltodextrin fatty acid ester-stabilized oil-in-water emulsions 2014 ศันสนีย์ อุดมระติ
Shoichi Gohtani