กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลการค้นหา (จำนวน รายการ) จาก คำค้น
ลำดับ รายการ ปี ผู้วิจัย
1 Stearoyl lactylate อิมัลซิไฟเออร์ที่สังเคราะห์ได้จากน้ำมันปาล์มและประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2016 วิชชา ตรีสุวรรณ
2 ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น 2016 อรไท สวัสดิชัยกุล
3 สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 2016 จุฑามาศ กลิ่นโซดา
4 นวัตกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน 2015 จุฬาลักษณ์ จารุนุช
กรุณา วงษ์กระจ่าง
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
วราภรณ์ ประเสริฐ
งามจิตร โล่วิทูร
พิศมัย ศรีชาเยช
วายุห์ สนเทศ
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
5 นวัตกรรมข้าวกล้องงอกและเครื่องดื่มจากข้าว สู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 2015 พัชรี ตั้งตระกูล
6 การกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นในรูปของขมิ้นผงเพื่อสุขภาพ 2015 พัชรี ตั้งตระกูล
7 ซอสปรุงรสแกงไทยพร้อมปรุงรสสากล (ready to cook) 2015 พัชรี ตั้งตระกูล
8 มหัศจรรย์สารสีแดงจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส 2015 วนิดา ปานอุทัย
9 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในน้ำซุปกระดูก (Intense flavor and molecules in bone stock) 2015 วิชชา ตรีสุวรรณ
10 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช 2015 วิชชา ตรีสุวรรณ
11 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): ปริศนาการใช้เกลือในการปรุงอาหาร 2015 วิชชา ตรีสุวรรณ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง หรือ metabolic syndrome 2015 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ศิริพร ตันจอ
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
วริศรา มุสิกชาติ
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
วาสนา นาราศรี
13 การศึกษาปริมาณน้ำตาลชนิดต่างๆ ในผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2015 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ศิริพร ตันจอ
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
สมัชญา ตาทองศรี
14 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ปีที่ 2 2015 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เย็นใจ ฐิตะฐาน
สมจิต อ่อนเหม
ศิริพร ตันจอ
วาสนา นาราศรี
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ชุษณา เมฆโหรา
ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
สมัชญา ตาทองศรี
15 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสุตรอาหารให้มีความเค็ม (โซเดียม) ลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี 2015 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ