กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
Performance Evaluation of Top-Spray Fluidized Bed Coating for Healthy Coated Rice Production 
ประเภท ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อวารสาร Food and Bioprocess Technology Volume 9, Issue 8, pp 1317–1326
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง Performance Evaluation of Top-Spray Fluidized Bed Coating for Healthy Coated Rice Production 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Performance Evaluation of Top-Spray Fluidized Bed Coating for Healthy Coated Rice Production 
ผลงาน ต่างประเทศ
คำสำคัญ-อังกฤษ Air suspension coating;Coated rice;Fluidized bed coating;Healthy foods
บทคัดย่อ-อังกฤษ Coating with top-spray fluidized bed at inappropriate operating condition not only provides low product quality but also leads to low coating efficiency and improper energy consumption. The objective of this study was therefore to study the effects of superficial air velocity (Vf), atomization air pressure (Ap), and recycled exhaust air (Ra) on the performance of top-spray fluidized bed coating (TSFBC) in terms of product quality, coating efficiency (CE), and energy consumption for producing turmeric extract coated rice (TECR). The experimental results showed that the operation of TSFBC without Ra provided the final moisture content (MC) of TECR lower than 12 % (wet basis (w.b.)) for all Vf’s and Ap’s. The lowering final MC of TECR below 11.8 % (w.b.) led to the fissure of all TECR kernels. The Ra with 80 % could significantly reduce the number of fissured kernels and the energy consumption of electric heater by 41.7–46.5 %. The operation of TSFBC at low Vf, i.e., 2 m/s, resulted in high number of uncoated white rice kernels (UCWR) for all Ap’s and Ra. When the Vf was increased to 2.5 or 3 m/s, the number of UCWR was significantly reduced and the value of CE was higher than that at 2 m/s. At such both velocities, the Ap and Ra insignificantly affected the CE but the Ra slightly affected the number of UCWR.
ไฟล์ ดูเอกสารแนบ