กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)
ประเภท ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อวารสาร Molecular Biology Reports 43(4):283-293 DOI 10.1007/s11033-016-3961-7
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)
ผลงาน ต่างประเทศ
หน้า 283-293
คำสำคัญ-อังกฤษ Clarias gariepinus, Myostatin, cDNA cloning, Protein modeling, 3D structure
บทคัดย่อ-อังกฤษ Myostatin, also known as growth differentiation factor 8, has been identified as a potent negative regulator of skeletal muscle growth. The purpose of this study was to characterize and predict function of the myostatin gene of the African catfish (Cg-MSTN). Expression of Cg-MSTN was determined at three growth stages to establish the relationship between the levels of MSTN transcript and skeletal muscle growth. The partial cDNA sequence of Cg-MSTN was cloned by using published information from its congener walking catfish (Cm-MSTN). The Cg-MSTN was 1194 bp in length encoding a protein of 397 amino acids. The deduced MSTN sequence exhibited key functional sites similar to those of other members of the TGF-β superfamily, especially, the proteolytic processing site (RXXR motif) and nine conserved cysteines at the C-terminal. Expression of MSTN appeared to be correlated with muscle development and growth of African catfish. Protein bioinformatics revealed that the primary sequence of Cg-MSTN shared 98 % sequence identity with that of walking catfish Cm-MSTN with only two different residues, (L_{Cm}^{191} /V_{Cg}^{192}). and (S_{Cm}^{289} /P_{Cg}^{290}). The proposed model of Cg-MSTN revealed the key point mutation (S_{Cm}^{289} /P_{Cg}^{290}) causing a 7.35 Å shorter distance between the N- and C-lobes and an approximately 11° narrow angle than those of Cm-MSTN. The substitution of a proline residue near the proteolytic processing site which altered the structure of myostatin may play a critical role in reducing proteolytic activity of this protein in African catfish.
เอกสารแนบ
1. Abstract.pdf