กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsions
ประเภท ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อวารสาร Carbohydrate Polymers Volume 143, 5 June 2016, Pages 44–50
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsions
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsions
ผลงาน ต่างประเทศ
หน้า 44–50
คำสำคัญ-อังกฤษ Emulsion, esterification, maltodextrin, palmitic acid, xylo-oligosaccharides
บทคัดย่อ-อังกฤษ Hydrophobically modified oligosaccharides were prepared by an enzyme-catalyzed reaction of maltodextrin/xylo-oligosaccharide and palmitic acid. Maltodextrin with dextrose equivalent (DE) of 16 palmitate (DE16_P) and 9 palmitate (DE9_P), as well as xylo-oligosaccharide palmitate (Xylo_P), were used. The effect of the concentration (10–50% (w/w)) and type of esterified oligosaccharides on the Sauter mean diameter and droplet-size distribution, the rate of coalescence (Kc), and the creaming properties of O/W emulsions were investigated. Esterified oligosaccharides (EO) adsorbed to the surface of the oil droplets. EO formed polydisperse O/W emulsions with particle sizes between 12 and 70 μm, depended on concentration of EO. The Sauter mean diameter, Kc, and the creaming index decreased markedly, with increasing concentration of EO. The type of ester minimally affected the Sauter mean diameter at each ester concentration. DE9_P inhibited coalescence and creaming more efficiently than other EO, mainly due to the higher viscosity of the continuous phase.
ไฟล์ ดูเอกสารแนบ