กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
Rheological characterization of pre-emulsified oil and fish sausage batter as affect by soy protein isolate and sodium caseinate.
ประเภท ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ชื่อวารสาร Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity Book of Abstract, no. 268 (Bangkok, Thailand; 16-18 June, 2016).
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง Rheological characterization of pre-emulsified oil and fish sausage batter as affect by soy protein isolate and sodium caseinate.
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Rheological characterization of pre-emulsified oil and fish sausage batter as affect by soy protein isolate and sodium caseinate.
ผลงาน ต่างประเทศ
สถานที่นำเสนอ The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC2016)
คำสำคัญ-อังกฤษ pre-emulsified oil, fish emulsion sausage, soy protein isolate, sodium 45 caseinate, viscoelastic properties.
เอกสารแนบ
1. Abstract.pdf