กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs: อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2009
ชื่อเรื่อง แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs: อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Guideline of safety food production for SMEs: Hermetically sealed container
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)
ผลงาน ภายในประเทศ
จำนวนหน้า 54
หมวดหลัก Q02-การแปรรูปอาหาร
อรรถาภิธาน-ไทย ราที่รับประทานได้;หน่อไม้ฝรั่ง;มะม่วง;น้ำเกลือ;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;น้ำเชื่อมผลไม้;ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง;ผักกระป๋อง;ผลไม้กระป๋อง;ความปลอดภัย;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;ความปลอดภัยทางอาหาร;การปนเปื้อน;เอชเอซีซีพี;รัฐวิสาหกิจ
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Edible fungi;Asparagus spears;Mangoes;Brines;Processed products;Fruit syrups;Canned products;Canned vegetables;Canned fruits;Safety;Food processing;Food safety;Contamination;HACCP;Public enterprises
คำสำคัญ-ไทย เห็ดโคนในน้ำเกลือ;หน่อไม้ฝรั่งในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง;มะม่วงแก้วในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง;อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท;อาหารปลอดภัย;กรรมวิธีการผลิต;ความปลอดภัยทางอาหาร;อาหารปรับกรด;การปนเปื้อน;สารปนเปื้อน;จุลินทรีย์;เอชเอซีซีพี;รายละเอียดผลิตภัณฑ์;วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเห็ดโคนในน้ำเกลือ;หน่อไม้ฝรั่งในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง;มะม่วงแก้วในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง;อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท;อาหารปลอดภัย;กรรมวิธีการผลิต;ความปลอดภัยทางอาหาร;อาหารปรับกรด;การปนเปื้อน;สารปนเปื้อน;จุลินทรีย์;เอชเอซีซีพี;รายละเอียดผ
คำสำคัญ-อังกฤษ HACCP;SMEs
ไฟล์ ดูเอกสารแนบ