กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
กรรมวิธีการผลิตแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเพาะงอก (อนุสิทธิบัตร)
ประเภท สิทธิบัตร
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง กรรมวิธีการผลิตแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเพาะงอก (อนุสิทธิบัตร)
ผลงาน ภายในประเทศ
รายละเอียด เลขที่อนุสิทธิบัตร 1303000275 ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558