กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2012
ชื่อเรื่อง 84 เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถานที่พิมพ์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอาหารผู้สูงอายุ 84 สูตรเพื่อสุขภาพที่ดี” (ประธานคณะทำงาน) ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาของพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัมอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เดือนมีนาคม 2555 (ISBN 978-616-278-005-9)
ผลงาน ภายในประเทศ