กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
การใช้แป้งข้าวบดแห้งเพื่อการผลิตก๋วยเตี๋ยว
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2004
ชื่อเรื่อง การใช้แป้งข้าวบดแห้งเพื่อการผลิตก๋วยเตี๋ยว
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Use of dry-milled rice flour for rice noodle production
หน้า 0
หมวดหลัก 0
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Chemicophysical properties
คำสำคัญ-ไทย ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว;แป้งข้าว;ปลายข้าว;การบดแบบแห้ง;เครื่องบดแบบเข็ม;ขนาดอนุภาคแป้ง;คุณภาพทางเคมี;คุณภาพทางกายภาพ;คุณภาพด้านเนื้อสัมผัส
บทคัดย่อ ผลิตแป้งข้าวจากปลายข้าวโดยบดแบบแห้งด้วยเครื่องบดแบบเข็ม (Pin Mill) ตรวจสอบลักษณะการกระจายตัวของขนาดอนุภาคแป้งที่ได้ รวมทั้งการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว พบว่าแป้งที่มีขนาดอนุภาคใหญ่มีสัดส่วนสูงสุด จากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวที่มีขนาดอนุภาคต่างกัน พบว่าเมื่อขนาดอนุภาคแป้งเล็กลง ปริมาณโปรตีนจะมีค่าลดลง แต่เถ้ามีปริมาณสูงขึ้น ส่วนปริมาณแอมิโลส มีค่าใกล้เคียงกันมากในทุกตัวอย่างของช่วงขนาดอนุภาคที่ต่างกัน ค่าการดูดน้ำ และค่าการละลายสูงขึ้นตามขนาดแป้งที่ละเอียดมากขึ้น อุณหภูมิเจลาทิไนซ์ของแป้งมีค่าต่ำลงตามขนาดอนุภาคแป้งที่เล็กลง และแป้งละเอียดมีค่าความหนืดสูงสุด ความหนืดลดลง และความหนืดสุดท้ายสูงกว่าแป้งที่มีขนาดอนุภาคหยาบ สำหรับคุณภาพทางด้านเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ทำจากแป้งข้าวบดแห้งขนาดอนุภาคละเอียดสุด (75 ไมโครเมตร) มีค่าแรงดึงสูงสุด