กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลการค้นหา (จำนวน รายการ) จาก คำค้น
ลำดับ รายการ ปี ผู้วิจัย
1 Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2 2016 อรไท สวัสดิชัยกุล
2 ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากการหมักข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2016 เขมพัษ ตรีสุวรรณ
ประมวล ทรายทอง
มาลัย เมืองน้อย
3 การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 2016 ลัดดา วัฒนศิริธรรม
กรุณา วงษ์กระจ่าง
วีระศรี เมฆตรง
4 รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 2015 ศันสนีย์ อุดมระติ
5 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก 2015 พัชรี ตั้งตระกูล
6 รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) สาขาเกษตรศาสตร์ 2014 ศันสนีย์ อุดมระติ
7 รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย 2014 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
8 DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMAPCR 2013 สร้อยทอง สายหยุดทอง
9 ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป 2008 เพลินใจ ตังคณะกุล
อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
เย็นใจ ฐิตะฐาน
พยอม อัตถวิบูลย์กุล
บุญมา นิยมวิทย์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ดาลัด ศิริวัน
สมจิต อ่อนเหม
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
เยาวดี คุปตะพันธ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
วันเพ็ญ มีสมญา
วิภาภรณ์ ณ ถลาง
10 โล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพจาก คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ในงานครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 2006 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
11 สุราแช่ประเภทไวน์แดง 2005 สร้อยทอง สายหยุดทอง
12 รางวัล Best Doctoral Dessertation from the graduate school, Kasetsert University 2003 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
13 Excellent oral presentation : Influence of different UV irradiations on properties of cassava starch and biscuit expansion 2003 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ