กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
นวัตกรรมข้าวกล้องงอกและเครื่องดื่มจากข้าว สู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ประเภท บทความทั่วไป
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมข้าวกล้องงอกและเครื่องดื่มจากข้าว สู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
หน้า 77
จำนวนหน้า 408
หมวดหลัก 0
คำสำคัญ-ไทย ข้าว;ข้าวกล้องงอก;เครื่องดื่มจากข้าว;นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ;คุณภาพ;ตลาด