กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภท บทความทั่วไป
ชื่อวารสาร Food Journal (Thailand) Vol.46 Issue.1
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Edible Coating and film for Food Application
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วารสารอาหาร
ผลงาน ภายในประเทศ
หน้า 33-37
คำสำคัญ-ไทย สารเคลือบผิวหรือฟิล์มเคลือบผิว; อาหาร; ความปลอดภัย
คำสำคัญ-อังกฤษ Edible Coating and film; Food; Safety;
บทคัดย่อ-อังกฤษ สารเคลือบผิวหรือฟิล์มเคลือบผิว เป็นสารประกอบชั้นบางๆเคลือบหรือทาลงไปบนผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น การควบคุมความชื้น การรักษาความสด การควบคุมการแพร่ของก๊าซ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ผัก และผลไม้ เนื่องจากผักและผลไม้ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบเป็นน้ำ แม้ว่าที่ผิวหรือเปลือกของผลไม้จะมีสารพวกไขหรือนวล เพื่อกันการสูญเสียน้ำอยู่แล้ว แต่สารพวกนี้บางครั้งมักหลุดไประหว่างการเก็บเกี่ยว หรือการล้างทำความสะอาดผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ผิวผลไม้จึงเหี่ยว เพราะเกิดการสูญเสียน้ำมาก ดังนั้นการใช้สารเคลือบมาหุ้มป้องกัน จะช่วยชะลอการสูญเสียน้ำ ผลผลิตดูใหม่สด ผิวมันวาว และยังช่วยปิดบังริ้วรอยขีดข่วนที่ผิวผลไม้ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง