กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น
ประเภท บทความทั่วไป
ชื่อวารสาร Food Journal (Thailand) Vol.46 Issue.1
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Biochemistry of pepper Part 2: It's all about flavors & aromas
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วารสารอาหาร
ผลงาน ภายในประเทศ
หน้า 21-26
เอกสารแนบ
1. Document.pdf
ชื่อผู้แต่ง