กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช
ประเภท บทความทั่วไป
ชื่อวารสาร Food Journal (Thailand) Vol.45 Issue.2
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Molecular gastronomy: Vegetable stock-an extraction of molecules from plants
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วารสารอาหาร
ผลงาน ภายในประเทศ
หน้า 43-46
หมวดหลัก Q02-การแปรรูปอาหาร
ชื่อผู้แต่ง