กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
มหัศจรรย์สารสีแดงจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
ประเภท บทความทั่วไป
ชื่อวารสาร Food Journal (Thailand) Vol.45 Issue.1
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์สารสีแดงจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Wonders of red pigment from Haematococcus alage
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วารสารอาหาร
ผลงาน ภายในประเทศ
หน้า 26-31
หมวดหลัก Q04-องค์ประกอบอาหาร
อรรถาภิธาน-ไทย สาหร่าย;แซนโทฟิลล์;รงควัตถุ;องค์ประกอบทางเคมี;การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Algae;Xanthophylls;Pigments;Chemical composition;Seaweed culture
คำสำคัญ-ไทย สาหร่าย;สาหร่ายฮีมาโตคอกคัส;แซนโทฟิลล์;รงควัตถุ;สารสีแดง;องค์ประกอบทางเคมี;การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
คำสำคัญ-อังกฤษ Algae;Haematococcus;Xanthophylls;Pigments;Chemical composition;Algal culture