กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
มองลอดกระดองปูนิ่ม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเกษตรไทย พัฒนาคุณภาพด้วยงานวิจัย ปูนิ่มไทยไปสากล
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2007
ชื่อเรื่อง มองลอดกระดองปูนิ่ม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเกษตรไทย พัฒนาคุณภาพด้วยงานวิจัย ปูนิ่มไทยไปสากล
หน่วยงานจัดพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลงาน ภายในประเทศ
จำนวนหน้า 170
หมวดหลัก E21-อุตสาหกรรมเกษตร
อรรถาภิธาน-ไทย ปู;อาหาร;ผลิตภัณฑ์ประมง;ภูมิปัญญาพื้นบ้าน;อุตสาหกรรมอาหาร;วิสาหกิจ;การผลิตทางประมง;เทคโนโลยี;การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ;ฟาร์ม;มาตรฐาน;คุณภาพน้ำ;การเก็บเกี่ยว;การแปรรูปสัตว์น้ำ;การเก็บรักษา;พืชสมุนไพร;การใช้;โอโซน
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Crabs;Foods;Fishery products;Indigenous knowledge;Food industry;Enterprises;Fishery production;Technology;Aquaculture;Farms;Standards;Water quality;Harvesting;Fish processing;Storage;Drug plants;Uses;Ozone
คำสำคัญ-ไทย ปูนิ่ม;ผลิตภัณฑ์อาหาร;ภูมิปัญญาไทย;งานวิจัย;การพัฒนาคุณภาพ;อุตสาหกรรมเกษตรและสัตว์น้ำ;ธุรกิจ;การผลิตปูนิ่ม;เทคโนโลยีการผลิต;ปูม้านิ่ม;การเลี้ยงปูม้า;การลอกคราบ;คุณภาพปูม้า;ฟาร์ม;มาตรฐานฟาร์ม;คุณภาพน้ำ;การเก็บเกี่ยว;การแปรรูป;การเก็บรักษา;การยืดอายุการเก็บรักษา;การใช้สมุนไพร;ก๊าซโอโซน
คำสำคัญ-อังกฤษ Soft shell crab;Production;Food industry