กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2005
ชื่อเรื่อง การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Work status of Institute of Food Research and Product Development
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จำนวนหน้า 61
หมวดหลัก Q02-การแปรรูปอาหาร
อรรถาภิธาน-ไทย อาหาร;สถาบันวิจัย;การวิจัย;โครงการพัฒนา;เครื่องมืออุตสาหกรรมอาหาร;บริการ;วิธีการวิเคราะห์;ทรัพยากรมนุษย์;การจัดการ
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Foods;Research institutions;Research;Development projects;Food industry equipment;Services;Analytical methods;Human resources;Management
คำสำคัญ-ไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร;สถานภาพ;การดำเนินงาน;โครงการวิจัย;โครงการพัฒนา;เครื่องมือ;เครื่องจักร;การบริการวิเคราะห์;การพัฒนาบุคลากร;ทรัพยากรบุคคล
เอกสารแนบ
1. การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน