กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
คู่มือการแปรรูปเสาวรส เครื่องดื่มน้ำเสาวรส: โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2004
ชื่อเรื่อง คู่มือการแปรรูปเสาวรส เครื่องดื่มน้ำเสาวรส: โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า 15
หมวดหลัก Q02-การแปรรูปอาหาร
อรรถาภิธาน-ไทย เสาวรส;เครื่องดื่ม;กระบวนการผลิต;การควบคุมคุณภาพ;คุณค่าทางโภชนาการ
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Passion fruits;Beverages;Processing;Quality controls;Nutritive value
คำสำคัญ-ไทย น้ำเสาวรส;เครื่องดื่ม;กรรมวิธีการผลิต;การควบคุมคุณภาพ;คุณค่าทางโภชนาการ;การปรับปรุงคุณภาพ
เอกสารแนบ
1. KU0248003(Cover).pdf
2. KU0248003(Content).pdf