กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลการโม่เปียก โม่แห้ง และโม่แบบผสมต่อสมบัติแป้งข้าว
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2004
ชื่อเรื่อง ผลการโม่เปียก โม่แห้ง และโม่แบบผสมต่อสมบัติแป้งข้าว
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Effects of milling methods on rice flour
หน้า 0
หมวดหลัก 0
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Chemicophysical properties
คำสำคัญ-ไทย แป้งข้าวเจ้า;การโม่เปียก;การโม่แห้ง;การโม่แบบผสม;กระบวนการผลิต;คุณภาพทางเคมี;คุณภาพทางกายภาพ
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษาการลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้าง แช่ และโม่ข้าว ในกระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าแบบดั้งเดิม เพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน และการผลิตแป้งข้าวด้วยการโม่แบบผสม โดยแป้งข้าวเจ้ายังคงมีคุณภาพใกล้เคียงกับการโม่น้ำแบบเดิม ซึ่งการทดลองนี้ใช้ข้าวเต็มเมล็ดเสาไห้ มีปริมาณแอมิโลส 29.0 % นำมาล้าง แช่ และโม่ ด้วยวิธีการโม่เปียก การโม่แห้ง และการโม่แบบผสมโดยการปรับความชื้นของข้าวก่อนบดเป็น 25 % โดยพิจารณาถึงคุณภาพทางเคมี และเคมีกายภาพของแป้งที่ได้ ได้แก่ สี ความชื้น โปรตีน ความหนืดของน้ำแป้ง ขนาดอนุภาคของเม็ดแป้ง และโครงสร้างแป้ง