กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น (อนุสิทธิบัตร)
ประเภท สิทธิบัตร
ผลงานปี 2012
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น (อนุสิทธิบัตร)
ผลงาน ภายในประเทศ
รายละเอียด เลขที่อนุสิทธิบัตร 1003000727 ออกให้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2555
ชื่อผู้แต่ง