กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน (อนุสิทธิบัตร)
ประเภท สิทธิบัตร
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน (อนุสิทธิบัตร)
ผลงาน ภายในประเทศ
รายละเอียด เลขที่อนุสิทธิบัตร 9466 ออกให้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558