กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
บทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) สำหรับคนไทย และต้นแบบผลิตภัณฑ์
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2014
ชื่อเรื่อง บทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) สำหรับคนไทย และต้นแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยงานจัดพิมพ์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี
สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์ มกราคม 2557 (ISBN 978-616-278-153-7)
ผลงาน ภายในประเทศ