กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ
ประเภท หนังสือ
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ
หน่วยงานจัดพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถานที่พิมพ์ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี พิมพ์ที่บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด พฤศจิกายน 2557 (ISBN 978-616-278-192-6)
ผลงาน ภายในประเทศ
จำนวนหน้า 76
หมวดหลัก S30-โรคขาดสารอาหาร
อรรถาภิธาน-ไทย อาหาร;อาหารเพื่อสุขภาพ;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;โภชนาการของมนุษย์;สุขภาพ
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Foods;Health foods;Food processing;Human nutrition;Health
คำสำคัญ-ไทย อาหาร;อาหารเพื่อสุขภาพ;สูตรอาหาร;เมนูอาหาร;การปรุงอาหาร;ความเค็ม;เกลือ;การลดโซเดียม;สุขภาพ
คำสำคัญ-อังกฤษ Food;Health food;Cooking;Salt