กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป
ประเภท หนังสือ
ชื่อวารสาร 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (Information and Research in Agribusiness) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลงานปี 2006
ชื่อเรื่อง การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลงาน ภายในประเทศ
ชื่อผู้แต่ง