กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
การใช้ประโยชน์จากคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า: รายงานการวิจัย
ประเภท หนังสือ
ชื่อวารสาร ทำเนียบผลการวิจัยปีที่ 14 ฉบับที่14 พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงานปี 2006
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า: รายงานการวิจัย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Utilization of rice germ and germinated brown rice for health food products: Research report
หน่วยงานจัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
ผลงาน ภายในประเทศ
จำนวนหน้า 65
หมวดหลัก F60-ชีวเคมีของพืช
อรรถาภิธาน-ไทย Oryza sativa;ข้าว;การงอก;จีเอบีเอ;ชีวเคมี;เมล็ด;องค์ประกอบทางเคมี;การวิเคราะห์ปริมาณ;คุณภาพ;คุณค่าทางโภชนาการ
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Oryza sativa;Rice;Germination;Gaba;Biochemistry;Seeds;Chemical composition;Quantitative analysis;Quality;Nutritive value
คำสำคัญ-ไทย คัพภะข้าว;ข้าวกล้องงอก;สารสำคัญต่อสุขภาพ;กรดแกมม่า แอมิโนบิวเทริก;สารกาบา;การเพิ่มคุณค่าทางอาหาร
คำสำคัญ-อังกฤษ Rice germ;Functional food;Gamma-aminobutyric acid;GABA;Germinated rice