กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภท รางวัล
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ผลงาน ภายในประเทศ
รายละเอียด โปสเตอร์ดีเด่น : การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ได้รับรางวัล 19 เม.ย. 59