กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
กระบวนการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก
ประเภท รางวัล
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก
ผลงาน ภายในประเทศ
รายละเอียด ประกาศเกียรติคุณผลงาน สวก. ประเภทการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรื่อง กระบวนการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก ปี 2558
ชื่อผู้แต่ง