กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557
ประเภท รางวัล
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557
ผลงาน ภายในประเทศ
รายละเอียด ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Enzymatic esterification of tapioca maltodextrin fatty acid ester 2.Esterified xylo-oligosaccharides for stabilization of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions: stabilization mechanism, rheological properties, and stability of emulsions มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 2 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 2.5
ไฟล์ ดูเอกสารแนบ
ชื่อผู้แต่ง