กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  น.ส.สมจิต อ่อนเหม
 
สังกัด
  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ หน่วยอาหารและโภชนาการ
 
ความเชี่ยวชาญ
 พัฒนาสูตรอาหารไทย แปรรูปผลิตผลการเกษตร (Thai Recipe Development)
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ปีที่ 2 2015
2 เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ 2015
3 Development and reformulation of sodium-reduced foods in promoting good health for Thais 2014
4 เมนูอาหารไข่เพื่อสุขภาพ 2014
5 บทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) สำหรับคนไทย และต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2014
6 Changes in Selected Nutrients and Anti-nutrients During Seed Germination of Soybean 2014
7 วิถีการบริโภคและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 2014
8 การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ของธาตุแคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำและธัญพืช 2014
9 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี (ต่อเนื่องปีที่ 2) 2014
10 Development of Healthy Snacks for Healthy Meeting 2013
11 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี 2013
12 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ 2013
13 ผลของการเพาะงอกต่อสารอาหาร และความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 2013
14 การส่งเสริมวิถีการกินและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดีของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 2013
15 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอกยอดและใบของขี้เหล็กบ้านและการทำแกงขี้เหล็กบ้าน 2012