กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  นางสาวอรวรรณ ละอองคำ
 
สังกัด
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 
ความเชี่ยวชาญ
 Human gut microbiota, Probioticข้าวคุณสมบัติโปรไบโอติกผู้สูงอายุพรีไบโอติกส์โพรไบโอติกส์ระบบทางเดินอาหารแลคติคแอซิดแบคทีเรียไวน์ผลไม้สมุนไพรไทยแหนมเห็ด ,โปรไบโอติก, กล้าเชือ
รายการผลงานวิจัย