กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  นางพัชรี ตั้งตระกูล
 
สังกัด
  ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร หน่วยแป้งและผลิตภัณฑ์
 
ความเชี่ยวชาญ
 คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง การควบคุมคุณภาพอาหาร
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก 2017
2 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว 2016
3 Performance Evaluation of Top-Spray Fluidized Bed Coating for Healthy Coated Rice Production  2016
4 นวัตกรรมข้าวกล้องงอกและเครื่องดื่มจากข้าว สู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 2015
5 การกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นในรูปของขมิ้นผงเพื่อสุขภาพ 2015
6 ซอสปรุงรสแกงไทยพร้อมปรุงรสสากล (ready to cook) 2015
7 โครงการหลักสูตรต้นแบบผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร (ผปอ.) ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย 2015
8 Weight Watcher: อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 2015
9 Effects of germination time and drying temperature on drying characteristics and quality of germinated paddy 2015
10 Quality Attributes of Germinated High-Amylose and Waxy Rice in Superheated Steam and Hot Air Drying 2015
11 เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำแครอท (อนุสิทธิบัตร) 2015
12 เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำถั่วเหลืองและน้ำงาดำ (อนุสิทธิบัตร) 2015
13 เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมข้าวเหนียวดำ (อนุสิทธิบัตร) 2015
14 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก 2015
15 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2015