กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  น.ส.ชุษณา เมฆโหรา
 
สังกัด
  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ หน่วยอาหารและโภชนาการ
 
ความเชี่ยวชาญ
 Application of cell culture assay in nutrition, Anti-inflammatory activity
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อป้องกันการสำลักในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก 2017
2 นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 2017
3 ความคงตัวและประสิทธิภาพในการดูดซึมของสารเบต้าไซยานินกักเก็บจากแก้วมังกรสีแดง 2016
4 นวัตกรรมเครื่องดื่มอิมัลชันจากวัตถุดิบไทยสู่ผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุทั่วโลก 2016
5 การเอนแคปซูเลชันและความคงตัวของสารสกัดเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรสีแดง 2015
6 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ปีที่ 2 2015
7 เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ 2015
8 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง 2015
9 Increasing the proportion of Thai herbs in low sodium recipes enhance saltiness, overall balance flavor and consumer acceptability 2015
10 ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากสภาวะเบาหวาน 2015
11 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการผลิตอาหารลดเค็ม (โซเดียม) ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการในพื้นทีจังหวัดนครปฐม 2015
12 Development and reformulation of sodium-reduced foods in promoting good health for Thais 2014
13 บทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) สำหรับคนไทย และต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2014
14 การศึกษาคุณสมบัติของผลไม้พื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกลไกการอักเสบภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว 2014
15 ความเป็นพิษของสารสกัดจากแก้วมังกรสีแดง(เปลือก เนื้อ และเม็ด)ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ Caco-2 2014