กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  น.ส.ศิริพร ตันจอ
 
สังกัด
  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ หน่วยอาหารและโภชนาการ
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 ผลของกระบวนการความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระในงาขี้ม้อนพันธุ์ไทย 2017
2 ผลของกระบวนการกักเก็บสารเบต้าแคโรทีนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวและการดูดซึมของเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 2017
3 ผลของการเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 2016
4 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว 2016
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ 2016
6 Development of Healthy Food Products for Thai Elderly with Metabolic Syndrome 2015
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง หรือ metabolic syndrome 2015
8 การศึกษาปริมาณน้ำตาลชนิดต่างๆ ในผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2015
9 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ปีที่ 2 2015
10 เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ 2015
11 Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007 2015
12 การศึกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกต่อปริมาณและโครงสร้างทางเคมีของสาร saponin ในถั่วเหลือง และถั่วเหลืองผิวดำสายพันธุ์ไทย 2015
13 ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากสภาวะเบาหวาน 2015
14 การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ของธาตุแคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำและธัญพืช 2015
15 การพัฒนากระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ชนิดคนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2015