กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
 
สังกัด
  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
 
ความเชี่ยวชาญ
 พัฒนาตำรับอาหารไทย
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ปีที่ 2 2015
2 เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ 2015
3 ข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์ข้าวผัดรสไทยพร้อมบริโภค 2015
4 Development and reformulation of sodium-reduced foods in promoting good health for Thais 2014
5 บทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) สำหรับคนไทย และต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2014
6 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี (ต่อเนื่องปีที่ 2) 2014
7 Development of Healthy Snacks for Healthy Meeting 2013
8 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี 2013
9 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ 2013
10 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอกยอดและใบของขี้เหล็กบ้านและการทำแกงขี้เหล็กบ้าน 2012
11 มหัศจรรย์ไข่ไก่ คุณค่าสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม 2011
12 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอกยอดและใบของขี้เหล็กบ้านและการทำแกงขี้เหล็กบ้าน 2011
13 สำรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส 2011
14 Nutritional Evaluation of Healthy Egg Recipes Using Computerized Database And Laboratory Analysis 2010
15 การศึกษากลิ่นรสและคุณสมบัติเชิงสุขภาพของเครื่องปรุงแต่งรสชาติจากสมุนไพรรวมสำหรับปรุงอาหารไทย 2009