กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  นางพัทธินันท์ วาริชนันท์
 
สังกัด
  ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร
 
ความเชี่ยวชาญ
 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก 2017
2 อิทธิพลของสมุนไพรไทยชนิดผงต่อคุณสมบัติโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 2017
3 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ 2017
4 ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในเครื่องดื่มโยเกิร์ตข้าวสี 2017
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มแช่แข็ง(สมูทตี้) ผสมผักและผลไม้ ภายใต้โครงการ Innovation Hub-Agriculture & Food 2017
6 พัฒนากระบวนการผลิตแป้งหมักขนมจีนด้วยเอนไซม์โปรตีเอสจากแบคทีเรีย 2017
7 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก 2016
8 ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดโปรไบโอติก 2016
9 การผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 2016
10 ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีนแป้งหมัก 2016
11 Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007 2015
12 การพัฒนากระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ชนิดคนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2015
13 การตรวจหากลุ่มยีนที่ควบคุมการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาร์ไรด์เพื่อการผลิตพรีไบโอติกจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 2015
14 ศึกษาวิจัยการผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองจากนมถั่วเหลือง 2015
15 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งเพื่อการผลิตกรดแลคติก 2015