กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  นายวิชชา ตรีสุวรรณ
 
สังกัด
  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ หน่วยอาหารเชิงพันธภาพ
 
ความเชี่ยวชาญ
 การศึกษาอันตรกิริยาและคุณสมบัติทางกายภาพของโมเลกุล, การออกแบบโมเลกุล (Computational-aided molecular design), ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics), เคมีพื้นผิว (Surface chemistry)
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพสำหรับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบชุมชน ภายใต้โครงการ Innovation Hub-Agriculture & Food 2017
2 การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำเนื้อด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย 2017
3 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการเยลลี่บรรจุน้ำผลไม้ปั่น 2017
4 Stearoyl lactylate อิมัลซิไฟเออร์ที่สังเคราะห์ได้จากน้ำมันปาล์มและประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2016
5 Simulation of oleuropein structural conformation in vacuum, water and triolein–water systems using molecular dynamics 2016
6 นวัตกรรมเครื่องดื่มอิมัลชันจากวัตถุดิบไทยสู่ผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุทั่วโลก 2016
7 Monitoring the bioactive compounds in culinary transformation of soymilk: An in situ quantitative NMR study 2015
8 Eluadation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono-and dihydroxyflavones based on O H bond dissodation enthalples. 2015
9 การเอนแคปซูเลชันและความคงตัวของสารสกัดเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรสีแดง 2015
10 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในน้ำซุปกระดูก (Intense flavor and molecules in bone stock) 2015
11 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช 2015
12 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy): ปริศนาการใช้เกลือในการปรุงอาหาร 2015
13 Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007 2015
14 Formulation and stability of local vegetable oil-in-water emulsions loaded with functional lipophilic components 2014
15 ฟองโฟมปรุงรสกึ่งสำเร็จรูป 2014