กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ประวัตินักวิจับ
ชื่อนักวิจัย  น.ส.สิรินันท์ ชมภูแสง
 
สังกัด
  ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร
 
ความเชี่ยวชาญ
 จุลชีววิทยาทางอาหาร, เทคโนโลยีทางอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ
รายการผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่
1 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก 2017
2 การผลิตกรดแลคติกชนิดแอลจากแป้งมันสำปะหลังดิบโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา Amylomyces sp. และเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย Tetragenococcus halophilus 2017
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มแช่แข็ง(สมูทตี้) ผสมผักและผลไม้ ภายใต้โครงการ Innovation Hub-Agriculture & Food 2017
4 พัฒนากระบวนการผลิตแป้งหมักขนมจีนด้วยเอนไซม์โปรตีเอสจากแบคทีเรีย 2017
5 Novel process for producing 6-deoxy monosaccharides from l-fucose by coupling and sequential enzymatic method 2016
6 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก 2016
7 ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีนแป้งหมัก 2016
8 Novel process for producing 6-deoxy monosaccharides from l-fucose by coupling and sequential enzymatic method. 2015
9 การพัฒนากระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ชนิดคนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2015
10 Enzymatic production of ‎ three ‎6‎-‎deoxy‎-‎aldohexoses ‎ from L‎-‎rhamnose‎ 2014
11 ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย 2011
12 Anhydrobiotics ความท้าทายในการทำแห้งจุลินทรีย์โปรไบโอติก 2009
13 ความท้าทายในการทำแห้งกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก 2008
14 โครงการการผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูง และการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA 2007