กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลกระทบของกระบวนการอบแห้งผักพื้นบ้านไทยต่อคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ
ประเภท ประชุมวิชาการ
ผลงานปี 2015
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของกระบวนการอบแห้งผักพื้นบ้านไทยต่อคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ
ผลงาน ภายในประเทศ
สถานที่นำเสนอ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ :“โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ”, 21 - 23 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร