กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ศึกษาการผลิต คุณสมบัติเคมี-กายภาพ และเสถียรภาพของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำที่มีขนาดอนุภาคไขมันสม่ำเสมอ (monodisperse emulsion) ทีมีไซโลโอลิโกแซคคาไรด์เอสเทอร์ร่วมกับกรดไขมันเป็นอิมัลซิฟายเออร์ โดยใช้ microchannel emulsification
ประเภท งานวิจัย/โครงการงานวิจัย
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง ศึกษาการผลิต คุณสมบัติเคมี-กายภาพ และเสถียรภาพของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำที่มีขนาดอนุภาคไขมันสม่ำเสมอ (monodisperse emulsion) ทีมีไซโลโอลิโกแซคคาไรด์เอสเทอร์ร่วมกับกรดไขมันเป็นอิมัลซิฟายเออร์ โดยใช้ microchannel emulsification
ผลงาน ต่างประเทศ
ไฟล์ ดูเอกสารแนบ