กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
Development and reformulation of sodium-reduced foods in promoting good health for Thais
ประเภท ประชุมวิชาการ
ผลงานปี 2014
ชื่อเรื่อง Development and reformulation of sodium-reduced foods in promoting good health for Thais
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Development and reformulation of sodium-reduced foods in promoting good health for Thais
ผลงาน ต่างประเทศ
สถานที่นำเสนอ The 16th food innovation Asia conference 2014: Science and innovation for quality of life: [Extended abstracts]
หมวดหลัก Q02-การแปรรูปอาหาร
อรรถาภิธาน-ไทย อาหาร;ซอส;เกลือ;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;อาหารเพื่อสุขภาพ;รูปแบบ;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;คุณค่าทางโภชนาการ;การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส
อรรถาภิธาน-อังกฤษ Foods;Sauces;Salts;Product development;Health foods;Formulations;Food processing;Nutritive value;Organoleptic analysis
คำสำคัญ-ไทย อาหารไทย;ซอสปรุงรส;ซอสพร้อมใช้;การลดปริมาณเกลือ;อาหารโซเดียมต่ำ;รีทอร์ทเพาซ์;สารทดแทนเกลือ;องค์ประกอบทางโภชนาการ;การทดสอบทางประสาทสัมผัส
คำสำคัญ-อังกฤษ Sodium-reduced food;Thai foods;Ready-to-used sauces;Salt reduction;Hypertension;Nutrition composition;Retort pouch
เอกสารแนบ
1. Document (Cover).pdf
2. Document (Content).pdf
3. Document (Article).pdf
4. Document (Add on).pdf