กรุณารอสักครู่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 
สืบค้นข้อมูล


ผู้แต่ง [ ผู้แต่งหลัก ผู้แต่งรอง ] ผลงาน [ ภายในประเทศ ต่างประเทศ ]
ผลของตัวแปรการสกัดสารฟลาวานอลจากส่วนเหลือทิ้งของการผลิตไวน์โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยการสกัด
ประเภท ประชุมวิชาการ
ผลงานปี 2016
ชื่อเรื่อง ผลของตัวแปรการสกัดสารฟลาวานอลจากส่วนเหลือทิ้งของการผลิตไวน์โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยการสกัด
สถานที่นำเสนอ การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (FENETT-2016) 19 เมษายน 2559, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เอกสารแนบ
1. ผลของตัวแปรการสกัดฟลาวานอล.pdf